Produkti

Ahlborn ALMEMO 26908 KOMPLET

Sistem spominskega merilnega instrumenta ter merilne sonde za ugotavljanje klimatksih pogojev v prostoru. Izbira merilnega instrumenta ter merilnih sond ni pogojena in si lahko sami sestavite  konfiguracijo merilnega sistema. Običajni parametri, ki se merijo so; globus termometer, relativna vlaga, temperatura, osvetljenost.

MT 204-S

Novi tester strojev, povsem skladen z zahtevami novega SIST EN 60204-1:2006