OCPT

OCPT

 Nadtokovna zaščita ne sme več delati težav

 

 


 Učinkovito preizkusite in nastavite:

-
 motorska zaščitna stikala 
- bimetalne releje 
- inštalacijske odklopnike 
- tarifne odklopnike 
-
taljive varovalke 
- tokovne transformatorje

Osnovne značilnosti: 

- merilni tok 2...160 A 
- samodejno vzdrževanje merilnega toka ob spremenljivem bremenu 
- meritev časa do 100 minut, najboljša ločljivost 0,01 sek (pri časih do 5 sek) 
- preizkušanje polaritete tokovnih merilnih transformatorjev s pomočjo tokovnega impulza 
- bogat osnovni merilni pribor

 

 

Dokumenti