FLASHRAD

 FlashRad je stacionarni monitoring sistem za EMF polja


  • Alarmira v primeru presega določene vrednosti
  • aplikacija: kontroliranje in alarmiranje v primeru uključenih radarjev v področju, kjer bi morali biti    le ti izklopljeni

Dokumenti