EME GUARD

EME GUARD širokopasovni merilnik RF elektromagnetnega polja


  • RF širokopasovni merilnik elektomagnetnega polja
  • meri elektromagnetno polje in alarmira v primeru presega nastavljene vrednosti


Dokumenti