Produkti

FREJA 500

Nov 3-fazni tester zaščitnih relejev

  • Visoka moč - 300V/60A
  • Fleksibilne možnosti konfiguracije - 4 modeli
  • Izvrstna orodja za lokalno upravljanje
  • Moderna zasnova


Megger FREJA 300

Trifazni tester zaščitnih relejev

Megger FREJA 306

Trifazni tester zaščitnih relejev

Megger GOOSER

Preizkusite delovanje vaših IEC 61850 sistemov

Uporabite vašo obstoječo testno napravo za relejske zaščite tudi na novih sistemih, ki uporabljajo IEC 61850-8-1 GOOSE sporočila.

  • Konvertirajte GOOSE sporočilo v binarni električni signal
  • Konvertirajte binarni električni signal v GOOSE sporočilo
  • 10 binarnih izhodov = objavimo lahko 10 vrst GOOSE sporočil hkrati
  • 10 binarnih vhodov = poslušamo lahko 10 vrst GOOSE sporočil hkrati

Uporaba je preprosta: ker ima vsak klasični tester zaščit vgrajene binarne vhode in relejske izhode, jih povežemo z ustreznimi izhodi oz. vhodi na GOOSER™-ju. Nato samo še konfiguriramo pomen posameznega signala, povežemo GOOSER™ na komunikacijski vmesnik, po katerem teče IEC 61850-8-1 protokol in uporabljamo napravo za testiranje zaščit enako kot prej.

Megger SVERKER 750

Enofazni tester zaščitnih relejev

Megger SVERKER 780

Enofazni tester zaščitnih relejev

Megger SVERKER 900

Trifazni tester zaščitnih relejev

  • 1 x 900 V + 1 x 105 A
  • 4 x 300 V + 3 x 35 A