Baur DPA 75C

Baur DPA 75C

DPA 75 preizkuševalnik prebojne trdnosti trafo olja

  • Povsem avtomatizirana meritev prebojne trdnosti olja z merilno napetostjo
  • Merilna napetost do 75 kV


Tehnične lastnosti

Parameter Vrednost
Merilna napetost
  • Najmodernejša merilna tehnologija za jasne in zanesljive rezultate
  • Ponovljiva meritev prebojne napetosti za mineralna olja ter silikonske in esterske tekočine 
  • Podpora različnim mednarodnim standardom, v naprej programiranih 18 standardnih sekvenc preizkusa, 10 jih je na voljo za uporabniško določene nastavitve 
  • Vgrajen tiskalnik za takojšnji izpis rezultatov
  • DPA 75 C se posebej odlikuje po prilagojenosti za uporabo na terenu: 
  • Vgrajen akumulator za 8 ur dela, neodvisno od virov napajanja 
  • Moderna in robustna zasnova za terensko delo

Dokumenti