Baur DPA 100C

Baur DPA 100C

DPA 100C preizkusevalnik prebojne trdnosti trafo olja

  • Povsem avtomatizirana meritev prebojne trdnosti olja z merilno napetostjo
  • Merilna napetost do 100 kV


Tehnične lastnosti

Parameter Vrednost
Merilna napetost
100 kV
  • Najmodernejša merilna tehnologija za jasne in zanesljive rezultate
  • Ponovljiva meritev prebojne napetosti za mineralna olja ter silikonske in esterske tekočine 
  • Podpora različnim mednarodnim standardom, v naprej programiranih 18 standardnih sekvenc preizkusa, 10 jih je na voljo za uporabniško določene nastavitve 
  • Vgrajen tiskalnik za takojšnji izpis rezultatov
  • Moderna in robustna zasnova za terensko delo

Dokumenti