Baur IRG 2000

Baur IRG 2000

 • Lociranje okvar na kablih


 • enofazen reflektometer
 • preprosta uporaba
 • primeren ta pred-lokacijo okvar na NN, SN in VN kablih od 0 m do 65 km 
 • možen neposreden priklop na kable pod napetostjo do 400 V
 • barven LCD zaslon, prikaz do 3 krivulj hkrati
 • samodejno postavljanje kazalnikov
 • prenos podatkov na PC ali tiskalnik
 • hitro vzorčenje 200 MHz
 • baterijsko ali omrežno napajanje
 • Merilne metode:
 • Odboj v časovnem prostoru (TDR - Time domain reflection)
 • Metoda sekundarne impulza – metoda večih impulzov (SIMMIM),
 • z SA-32 spojnikom napredni SIM
Z SK 1SD spojnikom metoda tokovnega impulza (ICM)
S CC1 spojnikom metoda upadanja (Decay method)

Dokumenti