Baur ATG 6000

Baur ATG 6000

 • Izžigalni transformator


 Preizkušanje in diagnostika kablov

 • Izžiganje visokoohmskih okvar v nizkoohmske za
 • omogočanje TDR pred-lociranja okvare
 • oljno hlajenje za polno izhodno moč do ene ure neprekinjeno
 • preklop izhodne napetost v 8 območjih med izžiganjem
 • največja izhodna napetost 15 kV DC, 6 kVA
 • največji izhodni tok 90 A
 • Optimizirano prilagajanje moči z 8 izhodnimi napetostnimi
 • območji; preklop možem celo pri polni obremenitvi
 • varnostna krmilna enota skladna s VDE 0104
 • Individualno nastavljanje napetosti in toka

Dokumenti