WLM System

WLM System

  • WLM sistem za On Line monitoring vodovodnega omrežja
  • on-line detektiranje izlivov vode


On Line monitoring:   All in one -   ena sonda za vse

  • Spremlanje različnih parametrov z eno sondo:
  • detektriranje mesta izliva vode
  • merjenje pretoka vode
  • merjenje tlaka
  • opcijsko tudi temperature
  • brezžični prenos podatkov v nadzorni center

Dokumenti