Produkti

AHLBORN ALMEMO MREŽA

Posamezne merilne instrumente, tako eno kanalne, kot večkanalne lahko povežete med seboj v mrežo za stacionarni merilni sistem. Povezave so različne; od žične, kot brezžične. Vse je odvisno od zahtevnosti aplikacije. Povezave pozameznih merilnih instrumentov ima več prednosti:

 • merilni instrument se lahko uporablja kot prenosni instrument in se lahko poveže v sistem šele naknadno
 • posamezni instrument ima lahko več vhodnih kanalov in tako posamezno merilno mesto ne potrebuje pretvornike
 • ALMEMO sistem omogoča skoraj neomejen možnosti prilagajanja različnim aplikacijam
 • skoraj ni omejitev priklopa obstoječih merilnih zaznaval v nov sistem

COMPACT CM

Stacionarni infrardeči termometer za industrijsko uporabo.

COMPACT GP

Stacionarni infrardeči termometer za industrijsko uporabo.

COMPACT MI3

Stacionarni infrardeči termometer za industrijsko uporabo.

COMPACT MIH

Stacionarni infrardeči termometer za industrijsko uporabo.

Delta Ohm HD208

HD208 je preprost spominski inštrument za merjenje temperature in vlažnosti. Možnost vgradnih ali zamenljivih sond se lahko merilni inštrument uporablja za širok spekter aplikacij. Za tiskanje poročil o opravljenih meritvah, lahko uporabljate brezplačno programsko opremo ali pa že nastavljeno PDF poročilo. Poročilo vsebuje tudi izračun po indeksu Mean Kinetic Temperature (MKT), kateri se uporablja tudi v zdravilski industriji.

Delta Ohm HD35

Brezžični sistem za zapisovanje podatkov Delta OHM omogoča spremljanje številnih fizičnih količin na različnih področjih uporabe. Zapisovalniki podatkov so na voljo za spremljanje:

 • temperature
 • vlažnosti
 • atmosferskega tlaka in diferenčnega tlaka
 • osvetlitve (lux)
 • obsevanja UVA, UVB in UVC
 • ogljikovega monoksida (CO)
 • ogljikovega dioksida (CO2)
 • sončnega sevanja
 • količine padavin
 • Hitrost in smer vetra
 • Vlažnost listja
 • Vsebnost vode v tleh
 • Nivo - WBGT indeks

Delta Ohm HD50

Brezžični sistem za zapisovanje podatkov Delta OHM omogoča spremljanje številnih fizičnih količin na različnih področjih uporabe. Zapisovalniki podatkov so na voljo za spremljanje:

 • temperature
 • vlažnosti
 • atmosferskega tlaka in diferenčnega tlaka
 • osvetlitve (lux)
 • obsevanja UVA, UVB in UVC
 • ogljikovega monoksida (CO)
 • ogljikovega dioksida (CO2)
 • sončnega sevanja
 • količine padavin
 • hitrost in smer vetra
 • vlažnost listja
 • vsebnost vode v tleh
 • nivoja
 • WBGT indeks

MARATHON MM

Stacionarni infrardeči termometer za industrijsko uporabo.

MODLINE 3

Stacionarni infrardeči termometer za industrijsko uporabo.


1 2 3