Produkti

AHLBORN ALMEMO MREŽA

Posamezne merilne instrumente, tako eno kanalne, kot večkanalne lahko povežete med seboj v mrežo za stacionarni merilni sistem. Povezave so različne; od žične, kot brezžične. Vse je odvisno od zahtevnosti aplikacije. Povezave pozameznih merilnih instrumentov ima več prednosti:

  • merilni instrument se lahko uporablja kot prenosni instrument in se lahko poveže v sistem šele naknadno
  • posamezni instrument ima lahko več vhodnih kanalov in tako posamezno merilno mesto ne potrebuje pretvornike
  • ALMEMO sistem omogoča skoraj neomejen možnosti prilagajanja različnim aplikacijam
  • skoraj ni omejitev priklopa obstoječih merilnih zaznaval v nov sistem

COMPACT CM

Stacionarni infrardeči termometer za industrijsko uporabo.

COMPACT GP

Stacionarni infrardeči termometer za industrijsko uporabo.

COMPACT MI3

Stacionarni infrardeči termometer za industrijsko uporabo.

COMPACT MIH

Stacionarni infrardeči termometer za industrijsko uporabo.

MARATHON MM

Stacionarni infrardeči termometer za industrijsko uporabo.

MODLINE 3

Stacionarni infrardeči termometer za industrijsko uporabo.

MODLINE 4

Stacionarni infrardeči termometer za industrijsko uporabo.

MODLINE 5

Stacionarni infrardeči termometer za industrijsko uporabo.

MODLINE 6

Stacionarni infrardeči termometer za industrijsko uporabo.


1 2