Temperatura

Izvajamo kalibracije vseh vrst merilnikov temperature: tako kontaktnih kot tudi brezkontaktnih. Kalibracije so lahko izvedene v našem laboratoriju ali pa na terenu.

BELMET MI D.O.O. je akreditiran pri Slovenski akreditaciji s številko akreditacije LK-021 na področju kalibriranja (SIST EN ISO/IEC 17025).

Za neakreditirane kalibracije zagotavljamo sledljivost do mednarodnih etalonov preko naših referenčnih etalonov, ki jih v rednih intervalih pošiljamo na kalibracije v akreditirane laboratorije.

Splošen opis kalibracijskih in merilnih zmogljivosti (CMC)

Opis Območje Kalibracijska zmogljivost
Uporovni termometri (-196 do 600) °C

 ≥ 0,022 °C

Termopari (-196 do 1100) °C

≥ 0,65 °C

Tekočinski termometri (-80 do 300) °C

≥ 0,05 °C

Indikacijski termometri (-196 do 1100) °C

≥ 0,022 °C

Brezdotikalni  IR termometri (-30 do 450) °C

≥ 2 °C

Podrobnejši opisi kalibracijskih in merilnih zmogljivosti za temperaturo, tlak in relativno vlažnost so podani v prilogi k naši akreditacijski listini.

 

Za vse dodatne informacije nas lahko kontaktirate:

  • po e-pošti ali
  • po telefonu 01 518 88 25.