Električne veličine

V našem laboratoriju za kalibracijo opravljamo tudi kalibracijo elektriških veličin. Za to področje nimamo akreditacije. Metrološko jo obvladujemo na enak način kot akreditirana področja. To pomeni, da te kalibracije izvedemo v okviru istega sistema kakovosti, kot akreditirani laboratorij.

Za neakreditirane kalibracije zagotavljamo sledljivost do mednarodnih etalonov preko naših referenčnih etalonov, ki jih v rednih intervalih pošiljamo na kalibracije v akreditirane laboratorije.

Naš vir električnega signala za kontrolo merilnikov

Opis Območje Kalibracijska zmogljivost
Napetost DC (0 do 1025) V

≥ 30 ppm + (3.6 - 4000) µV

Tok DC (0 do 30) A

≥ (0,01 - 0,04)% + (0,03 - 350) µA

Napetost AC (0 do 1020) V

≥ (0,04 - 0,45)% + (50µV - 400 mV)

Tok AC 20 µA do 30 A

≥ (0,06 - 0,8)% + (0,25 - 4000) µA

Upornost (0 do 1) GW

≥ (0,015 - 1)% + (0,005 - 40000) W

Frekvenca 1 Hz do 10 MHz 20 ppm
Kapacitivnost 1 nF do 10 µF

≥ 0,25

Podrobnejši opisi kalibracijskih in merilnih zmogljivosti za temperaturo, tlak in relativno vlažnost so podani v prilogi k naši akreditacijski listini.

 

Za vse dodatne informacije nas lahko kontaktirate:

  • po e-pošti ali
  • po telefonu 01 518 88 25.