Kalibracija

Belmet MI d.o.o.
Cesta Ljubljanske brigade 23a
1000 Ljubljana

Akreditacijska listina

Laboratorij za kalibracije

Organizacija je akreditirana pri Slovenski akreditaciji (SA), kot kalibracijski laboratorij. S to listino se priznava izpolnjevanja zahtev standarda

SIST EN ISO/IEC 17025_2005

za dejavnosti, ki so opisane v prilogi listine, označeni z isto številko.

Datum podelitve akreditacije: 28. februar 2005

Veljavnost akreditacije je mogoče preveriti na spletni strani SA.

 

 

 

Oglejte si celotno originalno Akreditacijsko listino, izdano kalibracijskemu laboratoriju podjetja Belmet MI d.o.o.