Ahlborn ALMEMO 6290-7B2

Ahlborn ALMEMO 6290-7B2

T   %rh   m/s   Pa   lux   mA   mV ….

Namizni dvokanalni instrument z vgrajenim termičnim tiskalnikom. Uporabnost tega sistema omogoča primerjalne vrednosti dveh enakih parametrov kakor tudi meritev in beleženje vlage in temperature. Nekaj prednosti instrumenta:

  • diagram je nastavljiv in pri tem lahko sami določate ločljivost
  • možnost dveh diagramov v enem (takojšnji optični odčitek dveh enakih parametrov)
  • numerični izpis
  • prosto nastavljiv hitros izpisa od 0,6 vrstic/sek.
  • opcijska možnost spomina


Tehnične lastnosti

Parameter Vrednost
Št. vhodov
2
Spomin
DA
Komunikacija
DA
ALMEMO sistem
Vgrajena sonda

ALMEMO sistem omogoča:

  • meritve vlage, temperature, hitrosti zraka, tlaka, sile, itd.
  • meritve standardnih električnih veličin (0 - 20mA, do 26V, 110 kOhm,...)
  • avtomatično preračunavanje električnih signalov v realne vrednosti
  • popravljanje prevelikih odstopanj